„Každý má svou pravdu, jenom po kritikovi se vyžaduje pravda všeobecná.“