Redakční rada

Redakce časopisu: Tereza Šafářová (šéfredaktorka). Kateřina Vaněčková (zástupkyně šéfredaktorky). Eliška Raiterová.

Externí spolupráce (studenti bakalářského studia KTK): Adéla Kalusová. Alexandra Ratajová. Sarah Slavíčková. Ema Šlechtová. Veronia Švecová.

Umělecká rada: Eliška Raiterová. Tereza Šafářová. Kateřina Vaněčková.

Pedagogické vedení: Daniela Jobertová.