„Slabosť toho druhého je najlepším stimulom pre tvorivú prácu!“